www.hik-consulting.pl - Aparatura Pomiarowa, Stanowiska Szkoleniowe - Symulatory Szkoleniowe HIK-Consulting

Group
Przejdź do treściSymulatory Maszyn Budowlanych, Rolniczych, Transportowych, ...

 • Wszystkie maszyny w jednym symulatorze!
 • Nowoczesne systemy Sterowania maszynami: Trimble, Novatron, Leica, Topcon
 • Gotowe ćwiczenia praktyczne i teoretyczne
 • Automatyczny system oceny postępów nauki

Doświadczenie Millikana - Zestaw Edukacyjny
Doświadczenie Millikana
Zestaw EdukacyjnyDoświadczenie Millikana – doświadczenie  przeprowadzone w 1911 roku przez Roberta Millikana, w którym wykazał  stałość ładunku elektronu i wyznaczył jego wartość. Millikan rozpylał w  powietrzu krople oleju, które elektryzowały się podczas rozpylania po  czym wpadały do kondensatora, gdzie ich ruch mógł być obserwowany przez  mikroskop. Zamknięcie obwodu elektrycznego wytwarzało jednorodne pole  elektryczne między poziomymi okładkami kondensatora. Pole to działało  dodatkową siłą przeciwstawiającą się opadaniu kropli pod wpływem  własnego ciężaru.
Efekt Hall'a - Zestaw Edukacyjny
Efekt Hall'a
Zestaw EdukacyjnyZjawisko Halla, efekt Halla –  zjawisko fizyczne polegające na wystąpieniu różnicy potencjałów w  przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny, gdy przewodnik znajduje  się w poprzecznym do płynącego prądu polu magnetycznym. Ta różnica  potencjałów, zwana napięciem Halla, pojawia się między płaszczyznami  ograniczającymi przewodnik, prostopadle do płaszczyzny wyznaczanej przez  kierunek prądu i wektor indukcji magnetycznej. Jest ona spowodowana  działaniem siły Lorentza na ładunki poruszające się w polu magnetycznym.  Zjawisko zostało odkryte w 1879 roku przez Edwina Halla (wówczas  doktoranta).
Symulator Spawania - Próbki Spawalnicze

Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .

Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .
Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .

Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .

Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .


Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .


Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .

Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .


Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .


Podstawowe próbki spawalnicze będące standardowymi elementami wyposażenia symulatora spawania WELDTRAINER są wytwarzane komputerowo - dzięki czemu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .
Zaawansowane próbki spawalnicze, tworzone na zamówienie użytkownika są również wytwarzane komputerowo. Proces programowania próbek specjalistycznych odbywa się w krótkim czasie. Dzięki temu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .

Zaawansowane próbki spawalnicze, tworzone na zamówienie użytkownika są również wytwarzane komputerowo. Proces programowania próbek specjalistycznych odbywa się w krótkim czasie. Dzięki temu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .


Zaawansowane próbki spawalnicze, tworzone na zamówienie użytkownika są również wytwarzane komputerowo. Proces programowania próbek specjalistycznych odbywa się w krótkim czasie. Dzięki temu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .
Zaawansowane próbki spawalnicze, tworzone na zamówienie użytkownika są również wytwarzane komputerowo. Proces programowania próbek specjalistycznych odbywa się w krótkim czasie. Dzięki temu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .
Zaawansowane próbki spawalnicze, tworzone na zamówienie użytkownika są również wytwarzane komputerowo. Proces programowania próbek specjalistycznych odbywa się w krótkim czasie. Dzięki temu koszty szkolenia wstępnego spawacza zostały zmniejszone do minimum. Użytkownik wybiera rodzaj interesującej go próbki via komputer PC, następnie pojawia się ona w otoczeniu poszerzonej rzeczywistości widocznym przez maskę AR dostarczaną w komplecie. .
Stanowiska Szkoleniowe
Symulator Spawania
- Stanowisko Szkoleniowe
Poszerzonej RzeczywistościAutomatyczna Wiertarka Kolumnowa
- Stanowisko Szkoleniowe
typ: MD1AE825LMR

W komplecie dostarczamy zestaw niezbędnych akcesoriów oraz opisy przykładowych ćwiczeń.


Stanowisko Rozruchu
Silników Elektrycznych
typ: MD1AA540

W komplecie dostarczamy zestaw niezbędnych akcesoriów oraz opisy przykładowych ćwiczeń.

Automatyczna Łączność
oraz Sterowanie
Elementami Przemysłowymi
- Stanowisko Szkoleniowe
typ: MD1AMLZLW komplecie dostarczamy zestaw niezbędnych akcesoriów oraz opisy przykładowych ćwiczeń.


Czujniki Analogowe
oraz Układy Regulacji
- Stanowisko Szkoleniowe
typ: MD1AA620


W komplecie dostarczamy zestaw niezbędnych akcesoriów oraz opisy przykładowych ćwiczeń.
Symulator Spawania - Analiza Spoiny, Oprogramowanie PC, Otoczenie ARSymulator spawania WELDTRAINER dostarczamy wraz z wbudowanym modułem analizy wykonanej spoiny. Po przeprowadzeniu ćwiczenia, użytkownik może przeanalizować następujące parametry: porowatość i penetrację spoiny oraz rozbryzgi. Istnieje również możliwość włączenia funkcji wykrywania błędów przy prowadzeniu uchwytu spawalniczego, kontrolowane są następujące parametry: odległość elektrody od spoiny, kąt pracy, kąt przesuwu oraz prędkość prowadzenia. Więcej informacji.Symulator spawania WELDTRAINER dostarczamy wraz z wbudowanym modułem analizy wykonanej spoiny. Po przeprowadzeniu ćwiczenia, użytkownik może przeanalizować następujące parametry: porowatość i penetrację spoiny oraz rozbryzgi. Istnieje również możliwość włączenia funkcji wykrywania błędów przy prowadzeniu uchwytu spawalniczego, kontrolowane są następujące parametry: odległość elektrody od spoiny, kąt pracy, kąt przesuwu oraz prędkość prowadzenia. .Symulator spawania WELDTRAINER dostarczamy wraz z wbudowanym modułem analizy wykonanej spoiny. Po przeprowadzeniu ćwiczenia, użytkownik może przeanalizować następujące parametry: porowatość i penetrację spoiny oraz rozbryzgi. Istnieje również możliwość włączenia funkcji wykrywania błędów przy prowadzeniu uchwytu spawalniczego, kontrolowane są następujące parametry: odległość elektrody od spoiny, kąt pracy, kąt przesuwu oraz prędkość prowadzenia. .Symulator spawania WELDTRAINER dostarczamy wraz z wbudowanym modułem analizy wykonanej spoiny. Po przeprowadzeniu ćwiczenia, użytkownik może przeanalizować następujące parametry: porowatość i penetrację spoiny oraz rozbryzgi. Istnieje również możliwość włączenia funkcji wykrywania błędów przy prowadzeniu uchwytu spawalniczego, kontrolowane są następujące parametry: odległość elektrody od spoiny, kąt pracy, kąt przesuwu oraz prędkość prowadzenia. .Symulator spawania WELDTRAINER dostarczamy wraz z wbudowanym modułem analizy wykonanej spoiny. Po przeprowadzeniu ćwiczenia, użytkownik może przeanalizować następujące parametry: porowatość i penetrację spoiny oraz rozbryzgi. Istnieje również możliwość włączenia funkcji wykrywania błędów przy prowadzeniu uchwytu spawalniczego, kontrolowane są następujące parametry: odległość elektrody od spoiny, kąt pracy, kąt przesuwu oraz prędkość prowadzenia. .Symulator spawania WELDTRAINER dostarczamy wraz z wbudowanym modułem analizy wykonanej spoiny. Po przeprowadzeniu ćwiczenia, użytkownik może przeanalizować następujące parametry: porowatość i penetrację spoiny oraz rozbryzgi. Istnieje również możliwość włączenia funkcji wykrywania błędów przy prowadzeniu uchwytu spawalniczego, kontrolowane są następujące parametry: odległość elektrody od spoiny, kąt pracy, kąt przesuwu oraz prędkość prowadzenia. .Symulator spawania WELDTRAINER dostarczamy wraz z wbudowanym modułem analizy wykonanej spoiny. Po przeprowadzeniu ćwiczenia, użytkownik może przeanalizować następujące parametry: porowatość i penetrację spoiny oraz rozbryzgi. Istnieje również możliwość włączenia funkcji wykrywania błędów przy prowadzeniu uchwytu spawalniczego, kontrolowane są następujące parametry: odległość elektrody od spoiny, kąt pracy, kąt przesuwu oraz prędkość prowadzenia. .Oprogramowanie PC dostarczane w zestawie z symulatorem spawania WELDTRAINER służy do zarządzania kursem spawania (program należy zainstalować na komputerze PC). Użytkownik może przy jego pomocy wykonać następujące czynności:
 1. tworzenie grup / klas oraz zarządzanie indywidualnymi profilami kursantów i instruktorów,
 2. tworzenie oraz zarządzanie zawartością edukacyjną (ćwiczenia, teoria, testy, ...)Oprogramowanie PC dostarczane w zestawie z symulatorem spawania WELDTRAINER służy do zarządzania kursem spawania (program należy zainstalować na komputerze PC). Użytkownik może przy jego pomocy wykonać następujące czynności:
 1. tworzenie grup / klas oraz zarządzanie indywidualnymi profilami kursantów i instruktorów,
 2. tworzenie oraz zarządzanie zawartością edukacyjną (ćwiczenia, teoria, testy, ...)Oprogramowanie PC dostarczane w zestawie z symulatorem spawania WELDTRAINER służy do zarządzania kursem spawania (program należy zainstalować na komputerze PC). Użytkownik może przy jego pomocy wykonać następujące czynności:
 1. tworzenie grup / klas oraz zarządzanie indywidualnymi profilami kursantów i instruktorów,
 2. tworzenie oraz zarządzanie zawartością edukacyjną (ćwiczenia, teoria, testy, ...)


Symulator spawania WELDTRAINER stworzono w celu wspomagania procesu nauki spawania poprzez wykorzystanie zaawansowanej technologii Poszerzonej Rzeczysistości. Symulator WELDTRAINER wyposażono w specjalistyczne okulary AR wbudowane w hełm spawalniczy. Użytkownik, po założeniu maski, widzi otoczenie symulowane komputerowo: warsztat spawalniczy, próbki, uchwyty oraz efekty pracy łuku elektrycznego są tworzone przez oprogramowanie WELDTRAINER.


Symulator spawania WELDTRAINER stworzono w celu wspomagania procesu nauki spawania poprzez wykorzystanie zaawansowanej technologii Poszerzonej Rzeczysistości. Symulator WELDTRAINER wyposażono w specjalistyczne okulary AR wbudowane w hełm spawalniczy. Użytkownik, po założeniu maski, widzi otoczenie symulowane komputerowo: warsztat spawalniczy, próbki, uchwyty oraz efekty pracy łuku elektrycznego są tworzone przez oprogramowanie WELDTRAINER.


Symulator spawania WELDTRAINER stworzono w celu wspomagania procesu nauki spawania poprzez wykorzystanie zaawansowanej technologii Poszerzonej Rzeczysistości. Symulator WELDTRAINER wyposażono w specjalistyczne okulary AR wbudowane w hełm spawalniczy. Użytkownik, po założeniu maski, widzi otoczenie symulowane komputerowo: warsztat spawalniczy, próbki, uchwyty oraz efekty pracy łuku elektrycznego są tworzone przez oprogramowanie WELDTRAINER.
Najpopularniejsze Produkty

Dźwignica - Stanowisko Szkoleniowe


Stanowisko dźwignicy MD1BSLT01D prezentuje zastosowanie obsługi i użytkowania danych elementów z użyciem odpowiedniego stopnia automatyzacji motoryki. Stanowisko zapewnia bezpieczne testy podczas przesuwu bocznego. Szafę sterującą wyposażono w wymienne moduły, które mogą być przygotowane przez użytkowników. Stanowisko MD1BSLT01D zostało zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Ledent. Więcej informacji - LINK.

Wyciągarka ze Sterowaniem Wektorowym - Stanowisko Szkoleniowe


Stanowisko MD1BSL71D stworzono w celu oceny pracy silników asynchronicznych w układzie wyciągarki. Użytkownik może zapoznać się z przewagą wykorzystania systemu wyposażonego w sterownik prędkości ze sterowaniem wektorem strumienia (flux vector control) skonfigurowany do pracy w pętli zamkniętej nad systemem ze sterownikiem prędkości skonfigurowanym do pracy w pętli ofwartej (niestabilny w punkcjie zero). Więcej informacji - LINK.

Dynamika Pracy Silnika pod Zmiennym Obciążeniem
- Stanowisko Szkoleniowe


Trenażer MD1BAXZ01 przedstawia funkcjonalność maszyny przemysłowej pracującej pod zmiennymi warunkami obciążenia. Użytkownik może wykonać analizę porównawczą układów sterowania slave (dla silnika asynchronicznego) pracujących w pętli otwartej i w pętli zamkniętej. Układ sterowania ma za zadanie dostosować pracę silnika do warunków zależnych od pozycji belki (poziomo, zbocze, pionowo). Pionowa oś Z (wersja ze sterowaniem wektora strumienia - flux vector control) prezentuje maszynę automatyczną (transfer machine), natomiast wersja bezszczotkowa prezentuje obrabiarkę (machine tool). Więcej informacji - LINK.

Przemysłowe Systemy Detekcji - Stanowisko Szkoleniowe


Stanowisko MD1AA500 zostało stworzone w celu ułatwienia procesu nauki zagadnień związanych z układami detekcji przemysłowej. Elementy wyposażenia - zarówno detektory jak i markery, są elementami wykorzystywanymi w środowisku industrialnym. Moduł zasilania został zaopatrzony w LED-y sygnalizujące stany detektorów. Rowkowana płyta służy do mocowania detektorów i markerów (dostarczane w walizkach z akcesoriami) oraz do wykonywania pomiarów odległości i kątów. Więcej informacji - LINK.
HIK-Consulting jest Autoryzowanym Dystrybutorem

Training Institute na Terenie Polski


Nasze Witryny

WAVECONTROL.plZESTAWYEDUKACYJNE.pl


Nasza Oferta
Symulatory edukacyjne Schneider Electric (Francja) są to produkty wspierające proces przyswajania wiedzy technicznej wymaganej do użytkowania oraz obsługi nowoczesnych urządzeń i infrastruktury przemysłowej. Prezentowane produkty znajdą zastosowanie zarówno na uczelniach o profilu technicznym, jak i w przemysłowych przedsiąbiorstwach produkcyjnych. Firma Schneider Electric posiada bogate doświadczenie w produkcji stanowisk-symulatorów dydaktycznych oraz szkoleniowych. Pośród zaawansowanych technologicznie produktów można znaleźć stanowiska z następujących dziedzin: Bezpieczeństwo i Wiedza Ogólna, Automatyka Budynkowa, Infrastruktura Technologiczna, Instalacje Przemysłowe oraz Moduły i Akcesoria. Stanowiska dostarczamy wraz z kompletnym wyposażeniem, niezbędnymi akcesoriami oraz opisami przykładowych ćwiczeń.


O Naszych Produktach, Usługach oraz Stronie Internetowej

Schneider Electric

Firma Schneider Electric od wielu dekad wspiera rynek oraz społeczność związane z branżą edukacyjną. Jesteśmy zdeterminowani aby wspólnie z użytkownikami wyznaczać ścieżki do sukcesów na miarę wyzwań obecnych oraz tych które nadejdą. Stosując innowacyjne podejście implementujemy rozwiązania, które zbliżają świat edukacji akademickiej do świata przemysłowej praktyki. Produkty Schneider Electric zostały opracowane przez doświadczonych profesjonalistów z myślą o rozwoju umiejętności użytkowników oraz zwiększeniu szansy zatrudnienia.
Wyzwania współczesnego świata rewolucji technologicznej postawione przed nami poprzez pojawienie się technologii cyfrowych, w połączeniu z globalnymi zagadnieniami energetycznymi stawiają frirmę Schneider Electric jako dobrego partnera w misji przygotowania do nadchodzącej przyszłości. Naszą misją jest aktywny wkład w szkolenia do pracy na stanowiskach pracy dostępnych obecnie oraz tych, które powstaną w przyszłości (smart grid, fabryki przyszłości, cyberbezpieczeństwo, inteligentne budynki, ...). Wysoka jakość naszych produktów wywodzi się z tradycji współpracy z instytucjami takimi jak: Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Nauki Republiki Francuskiej oraz Dyrekcja Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej.


www.symulatory-szkoleniowe.eu

Na naszej stronie internetowej www.symulatory-szkoleniowe.eu prezentujemy stanowiska edukacyjne, szkoleniowe oraz laboratoryjne wyprodukowane przez francuską firmę Schneider Electric. Przedstawione produkty ułatwiają, m.in. poprzez symulację elementów i procesów, zrozumienie zasad działania maszyn, komponentów oraz oprogramowania stosowanych w zaawansowanych technologicznie zakładach przemysłowych. Nasza wypecjalizowana oferta obejmuje trenażery z zakreu:
 1. Bezpieczeństwo i Wiedza Ogólna:
  1. weryfikacja wiedzy o bezpieczeństwie elektrycznym,
  2. sprawdzanie jakości energii elektrycznej,
  3. studium odnawialnych źródeł energii,
  4. wydajność energetyczna, sterowanie,
 2. Automatyka Budynkowa:
  1. funkcje podstawowe (oprzewodowanie, bezpieczeństwo, wydajność, ...),
  2. funkcje zaawansowane (pomiary, łączność, zarządzanie energią, HOME I/O),
  3. dystrybucja zasilania,
  4. łączność pomiędzy systemami,
  5. bezpieczeństwo mieszkańców,
  6. produkcja energii, zarządzanie energią,
  7. aplikacje pomocnicze (źródło zasilania: PV/turbina wiatrowa, wentylacja, winda towarowa, mobilne stacje do ładowania samochodów elektrycznych),
 3. Infrastruktura Technologiczna:
  1. instalacje średniego napięcia,
  2. sieci światłowodowe,
  3. produkcja energii,
 4. Instalacje Przemysłowe:
  1. sterowanie, bezpieczeństwo,
  2. regulowane sterowniki prędkości obrotowej, sterowanie posuwem wzdłuż osi,
  3. automatyka sterowania, łączność przemysłowa,
  4. maszyny przemysłowe,
 5. Moduły i Akcesoria:
  1. elementy wspólne,
  2. części operacyjne,
  3. zasilanie i ochrona,
  4. automatyka budynkowa,
  5. odnawialne źródła energii,
  6. sterowanie,
  7. bezpieczeństwo podczas pracy z maszynami,
  8. rozruch silników elektrycznych, sterowanie prędkością obrotową,
  9. automatyka sterowania.

Pozostałe Produkty
Sondy Bliskiego Pola są używane do pomiarów pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości, elektrycznych i magnetycznych w zespołach i urządzeniach. Sondy Pola Bliskiego, pomocne są w pracach inżyniersko - konstruktorskich umożliwiają precyzyjną identyfikację źródeł zakłóceń na płytkach drukowanych. Sonda może mieć rozmiary fizyczne podobne jak szerokości ścieżek na nowoczesnych płytkach drukowanych. Dzięki temu po podłączeniu sondy do analizatora widma możemy z dokładnością do ułamków milimetra / pojedynczych wyprowadzeń identyfikować źródła dotkliwych zakłóceń. Sondy pozwalają na pracę w paśmie do 6GHz. Więcej informacji - LINK. Dostępne są również Szerokopasmowe Wzmacniacze Pomiarowe (LINK), Wyposażenie do Optycznej Transmisji Sygnałów (LINK), Skanery EMC (LINK) oraz Generatory Narażeń EMC (LINK).
Szerokopasmowe mierniki do pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego SMP2 hiszpańskiej firmy Wavecontrol: głowice izotropowe, zapewniają dokładny pomiar, niezależnie od położenia anteny. Unikalne połączenie pomiaru szerokopasmowego i analizy widma w jednym urządzeniu. Pomiary narażeń na pola elektromagnetyczne zgodnie z ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i innymi standardami. Monitor osobisty EMF WaveMon, do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne: monitor osobisty EMF firmy WaveControl opracowany został w trosce o bezpieczeństwo pracowników, którzy narażeni są na niebezpieczeństwa ze strony pól magnetycznych i elektrycznych. WaveMon ostrzega przed zagrożeniem za pomocą dźwięku, wibracji oraz wizualnie. Posiada możliwość rejestracji historii ekspozycji. Jest to urządzenie, które można przymocować do uprzęży, paska lub ramienia. Więcej informacji - LINK
Firma SEFRAM (Francja) dostarcza wielokanałowe, precyzyjne rejestratory napięć, prądów, temperatury (-250 do +2320 stopni C, inne zakresy także dostępne), drgań, naprężeń. Przystosowane są do współpracy z różnorodnymi czujnikami dostępnymi na rynku. Dostępny jest szeroki wybór kart pomiarowych z wejściami izolowanymi, o dużej dynamice, dzięki zastosowanym przetwornikom 16-bitowym (14-bitowym). Bogaty zakres wbudowanych funkcji matematycznych działających w czasie rzeczywistym pozwala na rejestrację i przetwarzanie dowolnych sygnałów. Użytkownik ma do dyspozycji m.in. podstawowe działania arytmetyczne np. AX+B, a także zaawansowane funkcje np.: LOG, LN, różniczkowanie, całkowanie itp. Więcej informacji.
Firma APT jest producentem zasilaczy zmiennoprądowych AC. Wszystkie modele serii XAC (1-18kVA) posiadają znak CE. Dostępne są zasilacze o mocach wyjściowych do 18kVA, jedno fazowe i trójfazowe, pracujące samodzielnie lub
w systemach Master - Slave dla zwiększenia mocy wyjściowej lub zakresu napięciowego. 36- miesięcy rękojmi / gwarancji.     Konstrukcja modularna, zakres częstotliwości 40-1000Hz, praca w konfiguracji Master - Slave, automatyczna detekcja połączonych zasilaczy, możliwość swobodnej konfiguracji / łączenia wyjść 1-faza,
3 - fazy, równoległe, szeregowe dla zwiększenia napięć i prądów wyjściowych. Zasilacze można łączyć równolegle i szeregowo, na stronie producenta jest umieszczona aplikacja LINKING TUTORIAL wyjaśniająca wykonywanie połączeń
w różnych układach pracy. Dostępna jest także dokładna specyfikacja parametrów możliwych do osiągnięcia w różnych układach połączeń zasilaczy serii 300XAC. Więcej informacji.
Firma BK-Precision / SEFRAM / posiada w swojej ofercie obciążenia elektroniczne o mocy wejściowej 150 - 5000W. Warto zwrócić uwagę na charakterystykę maksymalnej mocy pobieranej przez obciążenie (niskim napięciom odpowiada zdolność do odbioru dużych prądów i odwrotnie, przy wysokich napięciach obciążenie może odbierać niejsze prądy). Modułowa rodzina obciążeń elektronicznych MDL charakteryzuje się elastycznością konfiguracji i dużą szybkością działania. Użytkownik może wykorzystać jednocześnie do 16 niezależnych kanałów obciążenia, wszystkie mogą pracować w trybie programowalnym. Szybkość reakcji obciążenia jest regulowana przez użytkownika (Slew Rate, XXX A/us). Więcej informacji.
Copyright HIK-Consulting, Chabrowa 16, 01-934 Warszawa, Tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści